Harmonogram Przesłuchań Małego i Dużego OKR

Harmonogram Przesłuchań Małego i Dużego OKR

UWAGA!

Konkursy Recytatorskie: Mały OKR i 68.OKR

Zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie eliminacje

odbędą się w PMDK w Tarnowskich Górach ul. Gliwicka 36

Rozpoczęcie: 9 marca (czwartek) 2023 r. godz. 9.00 🕘

Godziny przesłuchań

Mały OKR

Klasy I-III – od godz. 9.00

Klasy IV-VI – od godz.10.45

Klasy VII-VIII – od godz.13.30

68. OKR

Szkoły ponadpodstawowe – od godz.16.00

Wręczenie nagród dyplomów laureatom i uczestnikom eliminacji powiatowych nastąpi po każdej grupie wiekowej Z przyczyn niezależnych od nas, godziny rozpoczęcia mogą ulec drobnym przesunięciom.

Przypominamy wymogi regulaminowe obu Konkursów

Mały OKR

TURNIEJ RECYTATORSKI – w trzech kategoriach wiekowych:

🔴 Klasy I – III – recytacja 1 utworu poetyckiego – do 3 minut

(11 uczestników)

🔴 Klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut łącznie (13 uczestników)

🔴 VII-VIII – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 7 minut łącznie (7 uczestników)

TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – IV –VIII

(1 uczestniczka klas IV-VI oraz 3 uczestniczki klas VII-VIII)

– repertuar jest dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

– dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ – tylko dla VII-VII (2 uczestników)

– wykonawca jest solistą

– repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane oraz 1 utwór recytowany

– w ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej

– do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany

– łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut

68. OKR

TURNIEJ RECYTATORSKI (5 uczestniczek)

– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę

– do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz wiersz. Sąd Konkursowy może zwrócić się o wykonanie drugiego wiersza

– łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA (2 uczestniczki)

– uczestnik przygotowuje spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki

– czas występu nie może przekroczyć 30 min

Zapraszamy Mamy nadzieję, że w tym dniu słońce rozgrzeje nas swoimi promykami 🌞

Skip to content